Animerad film kräver arbete

Att göra animerad film kräver mycket arbete, det är många detaljer och effekter som ska fungera tillsammans för att slutresultatet ska vara tilltalande.

Med animerad film får man vad man vill ha

En animerad film kan göras exakt så som man önskar den. Den kan göras i olika längd, olika färger, med olika grafiska profiler som grund, och med olika röster, så kallad voiceovers, på olika språk och med olika typer av musik. Sammanfattningsvis kan sägas att en animerad film går att anpassa och skapa precis efter hur kunden vill ha den.

Kvalitet på animationen

Att göra en animerad film kräver många resurser och kompetenser. Det finns en hel del företag i Sverige som jobbar med enbart animerad film och dessa företag har professionen inom alla dessa kategorier. Ett exempel är animationlandslagte.se. De yrkeskategorier som är inkluderade i skapandet av filmen är en illustratör, en manusförfattare, en animatör, en berättarröst, EN SFX, det vill säga den som gör ljudeffekter samt en person som gör musik. Utöver detta behövs en post-production som sätter ihop alla delar för att få ihop dem till en film. Det är alltså en omfattande process att skapa animerade filmer och många yrkeskategorier i inblandade, utöver det är förstås också kunden involverad i alla steg. För att underlätta skapandeprocessen är ett revolutionerande program snart tillgängligt, nämligen Studioflow.se. Det är ett program där alla kategorier finns tillgängliga och kunden själv kan vara involverad och kan följa hela skapandeprocessen steg för steg.

Speciella program för att göra film

Att skapa animerad film kräver att man har speciella program, såsom Adobe. Utan dessa program är det i princip omöjligt att skapa de effekter som man är ute efter i animationen. Den som vill skapa en mycket enkel typ av animation för en föreläsning eller presentation kan använda sig av Power point, där går att göra mycket enkla animerade effekter.